Selecteer een pagina

Versiebeheer

Binnen de Sensus-software kunnen verschillende versies naast elkaar bestaan: de conceptversie, de definitieve versie en één of meerdere oude (tussen-) versies. Conceptversie Met de conceptversie kan de gebruiker alles doen wat hij wil. Elke verandering kan worden...

Rechten en rollen

Projecten die in de Sensus BPM Designer als cloudproject zijn opgeslagen, kunnen door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden beheerd en bewerkt. Aan die gebruikers dienen rechten toegekend te worden, die bepalend zijn voor de restricties die elke gebruiker heeft...

Rollen en Functies

Het kan wenselijk zijn om, naast verantwoordelijke functies, ook rollen te definiëren en toe te wijzen aan activiteiten binnen processen. Rollen worden dikwijls gebruikt bij projectmanagement van projecten die afwijken van de generieke werkwijze van de organisatie, of...

Zoeken / Vervangen

In de Sensus BPM Designer kunt u met behulp van de ‘Zoeken / Vervangen’ optie eenvoudig naar bepaalde informatie van uw project zoeken en deze ook direct vervangen. U kunt zelf aangeven binnen welke projectcomponenten / categorieën u wilt zoeken. Om het...

Datavelden: soorten

Aan elk icoontype van de Sensus BPM Designer kunt u datavelden toevoegen. Hoe u datavelden aanmaakt, leest u hier. Voor elk aangemaakt dataveld dienen in ieder geval de naam en het type te worden gekozen. Om het type dataveld aan te passen, klikt u in de sjabloon...
Translate