Versiebeheer

Binnen de Sensus-software kunnen verschillende versies naast elkaar bestaan: de conceptversie, de definitieve versie en één of meerdere oude (tussen-) versies.   Conceptversie Met de conceptversie kan de gebruiker alles doen wat hij wil. Elke verandering kan worden gemaakt. Men kan slepen in de boomstructuur, items wissen en zaken toevoegen. […]

Rechten en rollen

Projecten die in de Sensus BPM Designer als cloudproject zijn opgeslagen, kunnen door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden beheerd en bewerkt. Aan die gebruikers dienen rechten toegekend te worden, die bepalend zijn voor de restricties die elke gebruiker heeft voor toegang tot en het bewerken de diverse projecten op de bedrijfsomgeving. […]

Rollen en Functies

Het kan wenselijk zijn om, naast verantwoordelijke functies, ook rollen te definiëren en toe te wijzen aan activiteiten binnen processen. Rollen worden dikwijls gebruikt bij projectmanagement van projecten die afwijken van de generieke werkwijze van de organisatie, of voor processen die op nevenvestigingen van de organisatie plaatsvinden en daardoor gebruik […]

Zoeken / Vervangen

In de Sensus BPM Designer kunt u met behulp van de ‘Zoeken / Vervangen‘ optie eenvoudig naar bepaalde informatie van uw project zoeken en deze ook direct vervangen. U kunt zelf aangeven binnen welke projectcomponenten / categorieën u wilt zoeken. Om het menu ‘Zoeken / Vervangen‘ te openen gaat u […]

Datavelden: soorten

Aan elk icoontype van de Sensus BPM Designer kunt u datavelden toevoegen. Hoe u datavelden aanmaakt, leest u hier. Voor elk aangemaakt dataveld dienen in ieder geval de naam en het type te worden gekozen. Om het type dataveld aan te passen, klikt u in de sjabloon editor op het […]

Categorieën aanmaken en beheren

Categorieën binnen een Sensus BPM project Organisaties hebben geregeld kwaliteitsinformatie die voor meerdere onderdelen van de procesarchitectuur van belang kan zijn, maar tegelijkertijd proces-specifiek kan worden toegepast. Voorbeelden zijn risico’s en maatregelen die op meerdere processen een invloed hebben, of audits waarvan het onderzoeksobject betrekking heeft op meerdere processen. Om […]

Projectcontrole

De Sensus BPM Designer beschikt over een ingebouwde controlefunctie, waarmee Sensus BPM projecten worden geanalyseerd op bijvoorbeeld ontbrekende koppelingen tussen projectcomponenten. Om deze Projectcontrole te gebruiken, klikt u in de menubalk onder Project op Middelen > Projectcontrole. In het menu dat nu verschijnt worden de volgende items getoond: Actieverbindingen: hier […]

Applicaties aanmaken en koppelen

  Applicaties aanmaken Binnen de Sensus BPM Designer kunt u applicaties die binnen uw organisatie gebruikt worden benoemen en beheren door middel van de Applicaties tab. Deze bevindt zich links in de treeview weergave. Door op de tab Applicaties te klikken wordt deze uitgeklapt en getoond. Het toevoegen van Applicaties werkt […]

Documenten toevoegen en koppelen

  Documenten toevoegen Binnen een project in de Sensus BPM Designer kunt u documenten benoemen, die vervolgens aan diverse iconen binnen een proces kunnen worden gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om deze documenten door middel van een muisklik te openen, wanneer deze aan bijvoorbeeld een invoerdocument zijn toegekend. Voor het beheer […]