Selecteer een pagina

Direct links

Om in de publicatie van uw project naar specifieke componenten te verwijzen, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Direct Links. Dit zijn directe verwijzingen naar dat onderdeel, die altijd blijven werken, ongeacht of u bijvoorbeeld een proces waarnaar u middels een Direct Link verwijst, verplaatst onder een ander hoofdproces.

Om een Direct Link of Direct Link-groepen aan te maken, gaat u als volgt te werk:

Direct Link:
Open het menu van de Publisher en klik op de knop “Direct Link” om het menu te openen.

U krijgt nu een overzicht te zien met de categorieën in uw project. Selecteer de informatie waar u een Direct Link voor aan wilt maken, klik hierna op “Maak nieuwe Direct Link aan”

Er wordt een Direct Link aangemaakt. In de linker kolom kunt u de nieuw aangemaakte Direct Link terugvinden. Als u een aangemaakte link selecteert kunt u in de rechterkolom de naam van de link wijzigen.

Direct Link-groepen:
Als u meerdere zaken onder 1 link wilt laten vallen kunt u een link aanmaken onder het kopje “Direct Link-groepen”.
Als u een andere categorie selecteert veranderen de groepen waar u een link voor kunt maken. Na het selecteren van de gewenste categorie kunt u de link aanmaken.
Om een Direct Link-groep aan te maken dient u de gewenste zaken te selecteren, hierna klikt u op de gewenste groep waaronder u de link wilt laten vallen.

Na het aanmaken van een groep kunt u in de linker kolom de aangemaakte groep selecteren. Hierna heeft u de mogelijkheid in de rechterkolom meerdere zaken toe te voegen aan dezelfde link, of de naam te wijzigen.

Ook kunt u binnen een groep de namen van verschillende zaken wijzigen. Dit kunt u doen door voor de naam van de groep op de rechthoek te klikken, hierna krijgt u een overzicht van de geselecteerde zaken te zien. Door op een specifieke zaak te klikken kunt u in de rechterkolom de naam van de zaak wijzigen.

Als er een Direct Link-groep aangemaakt wordt over een persoon welke aangewezen is aan een of meerdere taken in het proces, worden deze meegenomen in de Direct Link.

Direct Links sorteren of verwijderen:
In eerste instantie worden Direct Links in de lijst weergegeven in de volgorde waarin deze zijn aangemaakt. U kunt deze lijst sorteren door op de pijltjes in de titelbalk van de Direct Link lijst te klikken.

Om een Direct Link te verwijderen klikt u met uw linkermuisknop op een Direct Link en klikt u vervolgens op het prullenbak icoontje in de titelbalk van de Direct Link lijst.

Bij het aanmaken van een nieuwe Direct Link kunt u kiezen uit een breed spectrum aan verschillende typen links. Direct Links worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: Direct Links voor groepen en Direct Links naar een icoon. Hieronder volgt korte toelichting van elk type Direct Links.

Procesgroep:
Een Direct Link van het type Procesgroep is bedoeld om een groepering van processen aan te bieden in de Publisher. Wanneer een gebruiker op deze link klikt, worden de geselecteerde processen in een overzicht getoond. Vervolgens kan de gebruiker op een proces klikken om hiervan de flow te openen.

Om een Procesgroep aan te maken gaat u als volgt te werk:

 • Open de editor om Direct Links en publicatieschermen te creëren.
 • Selecteer de categorie “Processen”
 • Selecteer de processen welke u wenst te koppelen aan de link.
 • Klik onder het kopje Direct Link-groepen op de groep waar u een link van wenst te maken.
 • De link is hierna terug te vinden in de linker kolom onder het kopje Direct Links.

Afdelings- en functiegroep:
Een Direct Link van het type afdelingsgroep genereert een folder met daarin de processen toegevoegd waarbinnen de afdeling verantwoordelijkheid voor heeft.

Een Direct Link voor het type functiegroep geneert een folder met daarin de processen toegevoegd waar de functie verantwoordelijkheid voor heeft.

Om een Direct Link te maken van een afdelings- en/of functiegroep doet u het volgende:

 • Selecteer de categorie Afdelingen en functies
 • Selecteer de afdelingen en/of functies welke u wenst te koppelen.
 • Klik onder het kopje Direct Link-groepen op de groep waar u een link van wenst te maken.
 • De link verschijnt nu in de linker kolom.

Documentgroep:
Met behulp van een Documentgroep kunt u een Direct Link creëren die, na erop te klikken in de Publisher, een vooraf gespecificeerde lijst van documenten toont. Hierna kan de gebruiker op een document klikken om daarvan het documentrapport te tonen.

Het aanmaken van een Documentgroep werkt ongeveer hetzelfde als een Procesgroep:

 • Selecteer de categorie Documentgroep.
 • Selecteer de documenten welke u wenst te koppelen.
 • Klik onder het kopje Direct Link-groepen op de groep waar u een link van wenst te maken.
 • De link verschijnt nu in de linker kolom.

Applicatiegroep:
Een Direct Link van het type Applicatiegroep toont alle processen waarbinnen een bepaalde applicatie aan een icoon is gekoppeld. Deze processen worden automatisch toegevoegd bij het aanmaken van de groep.

 • Selecteer de categorie Applicaties.
 • Selecteer de applicaties welke u wenst te koppelen.
 • Klik onder het kopje Direct Link-groepen op de groep waar u een link van wenst te maken.
 • De link verschijnt nu in de linker kolom.

IT-groep:
Een Direct Link naar een IT-groep toont de processen waarbinnen deze IT-flow gekoppeld is. De processen worden automatisch aan de groep toegevoegd bij aanmaken van de Direct Link.

 • Selecteer de categorie IT.
 • Selecteer de flows welke u wenst te koppelen.
 • Klik onder het kopje Direct Link-groepen op de groep waar u een link van wenst te maken.
 • De link verschijnt nu in de linker kolom.

Categoriegroep (divers):
Direct Links van het type Categoriegroep kunnen alleen worden aangemaakt als er binnen het project ook nieuwe categorieën zijn toegevoegd. Na klikken op een Categoriegroep in de publicatie worden de processen getoond waar deze categorie aan is gekoppeld.

Het aanmaken van een Direct Link naar een Categoriegroep werkt hetzelfde als voor bijvoorbeeld een Applicatiegroep.

Related Articles

Translate