Selecteer een pagina

Flow weergave

Procesbeschrijvingen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven in de Sensus BPM Designer. Door een proces bijvoorbeeld weer te geven in swim lanes, ziet u direct welke afdelingen en verantwoordelijken er bij de uitvoering van het proces betrokken zijn en wanneer ze in het proces iets moeten uitvoeren.

De weergave van processen in de Sensus BPM Designer is standaard ingesteld op Procesflow. Andere weergaven kunt u eenvoudig opvragen door in de knoppenbalk boven het canvas een selectie te maken onder de knop 

 Procesflow

De procesflow toont het proces volgens de standaard tekenregels van de Sensus-methode. De weergave toont het verloop van het proces van boven naar beneden, waarbij alle input zo veel mogelijk links van de hoofdflow wordt gehouden en de output rechts van de flow. Vanzelfsprekend kan de weergave van deze standaard tekenregels afwijken wanneer u zelf (handmatig) iconen heeft gepositioneerd.

 Verticale Swim Lanes

Deze flow weergave toont het proces als communicatiestroom. De kolommen geven de verantwoordelijke afdelingen en functies weer, die binnen het proces een verantwoordelijkheid over één of meerdere activiteiten hebben.

De verticale swim lanes worden gebaseerd op activiteiten waaraan een verantwoordelijke is gekoppeld. Standaard kunnen aan Acties, Computeracties en Procesverwijzingen verantwoordelijken worden gekoppeld. Hoe dit werkt kunt u lezen in het hoofdstuk Afdelingen en Functies.

De volgorde van de swim lanes is gebaseerd op de hiërarchie binnen het proces. De eerste kolom toont de eerste verantwoordelijke binnen het proces, de tweede de verantwoordelijke die als tweede wordt genoemd in de flow en zo verder.

Activiteiten die als input of output van Acties of Computeracties gelden, worden respectievelijk links en rechts naast deze (Computer-) Acties geplaatst.

Activiteiten verplaatsen in Verticale Swim Lanes

Het is mogelijk om in verticale swim lanes activiteiten te verplaatsen. Ook kunt u aan een activiteit een andere verantwoordelijke toekennen. Afhankelijk van de positie waar u de activiteit plaatst en het type activiteit dat u verplaatst, zal deze wel of geen (nieuwe) verantwoordelijke functie toegewezen krijgen.

Algemeen: Iconen verslepen in de verticale swim lanes weergave.

 1. Klik en sleep een activiteit naar een andere locatie in de swim lanes.
 2. Laat de muisknop los op de positie waar u de activiteit wilt plaatsen.
  LET OP: Wanneer u een activiteit op een andere activiteit plaatst, zal er tussen de activiteiten een verbindingspijl worden gecreëerd. De activiteit zal teruggeplaatst worden in dezelfde lane als waar hij vandaan kwam.
Optie A: Activiteiten verslepen die géén verantwoordelijke hebben.

Deze optie geldt bij standaard instellingen voor de volgende activiteiten:

 1. Klik en sleep met uw linker muisknop één van bovengenoemde activiteiten naar een andere positie in de flow weergave.
 2. Het icoon wordt verplaatst. Indien nodig wordt de breedte van de lanes aangepast om ruimte te maken voor de activiteit.

Optie B: Activiteiten met een verantwoordelijke functie verplaatsen binnen dezelfde lane.

Deze optie geldt bij standaard instellingen voor de volgende activiteiten:

 1. Klik en sleep een activiteit naar boven of naar beneden in dezelfde lane.
 2. Wanneer u de linkermuisknop loslaat, wordt de activiteit op die positie in de lane geplaatst. De gekoppelde afdeling en functie zullen ongewijzigd blijven.

Optie C: Activiteiten met een verantwoordelijke functie verplaatsen naar een lane van een andere verantwoordelijke.

Deze optie geldt voor dezelfde activiteiten als degene die benoemd zijn onder Optie B.

 1. Klik en sleep een activiteit van een lane naar een lane van een andere verantwoordelijke.
 2. De activiteit wordt in deze lane geplaatst. De gekoppelde verantwoordelijke afdeling en functie worden automatisch aangepast naar de functie van de lane waarin de activiteit geplaatst is.
 3. Indien de oorspronkelijke lane verder geen activiteiten bevat, zal deze automatisch worden verwijderd.

Optie D: Activiteiten verplaatsen naar een lane zonder verantwoordelijke

Deze optie geldt (bij standaard instellingen) voor de activiteiten die genoemd zijn onder optie B.

 1. Klik en sleep met uw linkermuisknop een activiteit, waaraan een verantwoordelijke gekoppeld is, naar een lege  lane. Meestal zijn alleen de lanes aan de rechter zijde leeg.
 2. De activiteit zal hier geplaatst worden. De oorspronkelijke gekoppelde verantwoordelijke afdeling en functie zullen bij de activiteit worden verwijderd.

Gekoppelde functies wijzigen binnen swim lanes

Het is mogelijk om binnen swim lane flows de gekoppelde verantwoordelijke afdeling en functie te wijzigen met behulp van de ‘koppel’ knop  bij de activiteit.

 1. Wanneer de functie al als lane in de flow weergave voorkomt, zal de activiteit automatisch in die lane worden geplaatst.
 2. Wanneer de functie nog niet voorkwam, zal voor de ‘nieuwe’ verantwoordelijke functie een nieuwe lane worden aangemaakt. Deze lane wordt rechts naast de bestaande lanes toegevoegd. De activiteit wordt automatisch in deze lane geplaatst.

 Horizontale Swim Lanes

Deze flow weergave toont, net als verticale swim lanes, het proces als communicatiestroom. De kolommen geven de verantwoordelijke afdelingen en functies weer, die binnen het proces een verantwoordelijkheid over één of meerdere activiteiten hebben.

De horizontale swim lanes worden gebaseerd op activiteiten waaraan een verantwoordelijke is gekoppeld. Standaard kunnen aan Acties, Computeracties en Procesverwijzingen verantwoordelijken worden gekoppeld. Hoe dit werkt kunt u lezen in het hoofdstuk Afdelingen en Functies.

Het gebruik en de werking van deze flow weergave is verder hetzelfde als die van de verticale swim lanes. Het verschil is dat de verantwoordelijke afdelingen en functies nu verticaal onder elkaar worden getoond, in plaats van horizontaal naast elkaar.

 Horizontale flow

De horizontale flow is in feite hetzelfde opgebouwd als de standaard procesflow, maar dan gekanteld. Het flowverloop wordt dus van links naar rechts weergegeven, terwijl de standaard procesflow van boven naar beneden wordt weergegeven.

Het modelleren en aanpassen werkt op dezelfde wijze als voor procesflows. Meer informatie is beschreven in het hoofdstuk Processen vastleggen.

Related Articles

Translate