Gebruikersrollen en -rechten

Projecten die in de Sensus BPM Designer als cloudproject zijn opgeslagen, kunnen door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden beheerd en bewerkt. Aan die gebruikers dienen rechten toegekend te worden, die bepalend zijn voor de restricties die elke gebruiker heeft voor toegang tot en het bewerken de diverse projecten op de bedrijfsomgeving. Het toekennen van rechten aan gebruikers wordt via twee kanalen gedaan: voor de Sensus BPM Designer via de Gebruikersportal en project-specifiek via het menu Gebruikersrollen.

 

Gebruikersrechten toekennen via de Portal

Voor toegang tot de Sensus BPM Designer dient er voor elke gebruiker een account aangemaakt te worden in de Gebruikersportal (portal.sensus-processmanagement.com. Dit wordt gedaan door de Portal administrator van uw organisatie.

Wanneer u ingelogd bent in de Gebruikersportal van uw organisatie en de gebruikers zijn aangemaakt, kunt u een gebruiker aanklikken om hem of haar toegang tot de Sensus BPM Designer te geven. De verschillende rechten worden onderaan in het overzicht van de gebruikersgegevens weergegeven, achter de licentie van de organisatie.

In de Portal kunnen de volgende rechten aan gebruikers worden toegekend:

  • Sensus-software user: dit geeft een gebruiker de basis toegang tot de Sensus BPM Designer. Het aantal gebruikers binnen de organisatie dat toegang kan krijgen wordt gelimiteerd door het aantal licenties dat de organisatie heeft afgenomen.Sensus-software users kunnen in de Sensus BPM Designer onder de licentie van de organisatie zelf projectbestanden aanmaken en lokaal opslaan. Ze kunnen géén projecten inzien of bewerken waarvoor ze niet door de projectadministrator een gebruikersrol toegekend hebben gekregen;
  • Project creator: een Sensus-software user kan tevens als Project creator worden aangemerkt. Project creators kunnen projecten opslaan op de cloudomgeving van de organisatie. Zij kunnen voor deze projecten ook gebruikersrollen toekennen aan andere Sensus-software users. Project creators kunnen dus géén andere projecten op de cloudomgeving inzien / bewerken die zij niet zelf hebben aangemaakt, tenzij zij daar een gebruikersrol voor hebben gekregen;
  • Super user: Sensus-software users die als Super user zijn aangemerkt, kunnen projecten op de cloudomgeving opslaan en daarbij alle projecten op de cloudomgeving van de organisatie inzien en bewerken. Deze rechten kunnen niet worden beperkt door andere software gebruikers.

 

Gebruikersrollen toekennen voor specifieke projecten

Wanneer een Super user of Project creator een cloudproject opent, kan hij specifieke Gebruikersrollen toekennen aan andere Sensus-software gebruikers (tenzij die gebruiker zelf Super user is). Door het toekennen van een gebruikersrol wordt aan die gebruiker dus toegang verleend tot het cloudproject. Het menu om Gebruikersrollen in te stellen is te vinden via de menubalk onder ‘Project > Gebruikers > Rollen’.

Er zijn verschillende gebruikersrollen, met verschillende rechten:

  • Project administrator: een Sensus-software gebruiker met deze rol heeft binnen het project waarvoor hij die rol heeft alle rechten om items in te zien en te bewerken. Feitelijk heeft hij voor dat specifieke project dezelfde rechten als een Project creator en / of Super user;
  • Editor: een Editor kan binnen het project alle informatie inzien en rapportages genereren, maar hij kan alléén aanpassingen maken aan items in de Processen categorie;
  • Viewer: een Viewer heeft toegang om alle informatie van het project in de Sensus BPM Designer in te zien, maar mag geen items bewerken. Een Viewer kan wel gebruik maken van alle rapportagemogelijkheden in de Sensus BPM Designer.

Gerelateerde artikelen