Selecteer een pagina

Google Translate

Sensus maakt ook gebruik van Google translate, waarbij u met een klik op de knop uw gehele project kunt vertalen. We hebben voor nu onze zeven talen vrijgesteld voor vertalen.

We bieden twee versies van Google translate aan:

Google API Key

De eerste versie maakt gebruik van een Google API key, deze key moet gegeneerd worden via Google (meer info). Vervolgens kan deze in de Portal worden gezet, waarna de Google translate feature in de designer in voluit gebruikt kan worden.

We tonen de vertaalgeschiedenis waarin de vertaler, vertaaldatum, hoeveelheeid vertaalde karakters (b.v. a-z, ;’) en vertalingstaal worden weergegeven.

Vervolgens klik je op de ‘vertaal’ knop, waarna er een vertaald project in een nieuwe tab wordt geopend.

Try out

De uitprobeer versie stelt 100.000 karakters vrij voor vertalen, dit betekent dat een project van 200.000 karakters enkel de eerste 100.000 vertaald krijgt. Er wordt altijd aangegeven hoeveel karakters er in het project zitten wat u wilt vertalen en hoeveel karakters er nog over zijn. Indien de limiet is bereikt en 0 chracters over zijn zal u een Google API Key moeten aanmaken voor verdere vertalingen

Kijk ook deze video voor meer informatie:

Related Articles

Hulp nodig?

Heeft u niet uw antwoord kunnen vinden?
Neem contact met ons op
Translate