Hoe pas ik de volgorde in de boomstructuur aan?

Om de nummering van activiteiten in de boomstructuur te wijzigen gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer in de boomstructuur links in beeld met uw linkermuisknop één activiteit.
  2. Sleep nu met de linker muisknop ingehouden de activiteit(en) omhoog of omlaag in de hiërarchie van de activiteiten in de boomstructuur.
  3. De nummering van de activiteiten wordt nu in de flow aangepast op basis van de volgorde van de activiteiten in de boomstructuur.

Gerelateerde artikelen