Selecteer een pagina

Publisher

Introductie in de vernieuwde Publisher

Processen die beschreven zijn in de Sensus BPM Designer kunnen worden gepubliceerd met behulp van de Publisher. Dit is de weergave van de procesinformatie in een web omgeving, die door andere belanghebbenden geraadpleegd kan worden. Op die manier kunnen medewerkers van een organisatie op willekeurige momenten relevante informatie over processen opzoeken, zonder toegang te krijgen tot de Sensus BPM Designer.

Als u de Publisher opent, ziet u aan de linkerkant een verticale kolom staan. In deze kolom kunt u de gewenste categorie selecteren. Hierna krijgt u de informatie van de categorie te zien.

Er zijn ook een aantal knoppen welke niet doorverwijzen naar een categorie, namelijk:

Dashboard:
Het Dashboard is een overzichtspagina waarop de categorie├źn, favorieten en laatst geopende acties te zien zijn. Op deze pagina kan de Visual Navigator ook geopend worden.

Favorieten:
Onderaan de linker kolom staat een sterretje, deze knop toont de informatie welke als favoriet is geselecteerd. Om informatie als favoriet op te slaan, dient er rechts boven het gewenste veld op het sterretje geklikt te worden.
Als je op de favorietenpagina op een naam klikt, wordt je doorverwezen naar de gewenste informatie.
Wanneer je een pagina niet meer als favoriet wilt, klik je op de gewenste pagina op het sterretje. De pagina kan ook niet meer als favoriet worden gemaakt door onder het kopje favorieten op het bookmark icoon te klikken.

Ik heb een categorie geselecteerd, wat nu?

Na het selecteren van een categorie krijgt u de informatie te zien welke beschreven is in Sensus BPM Designer. Er zijn een paar koppen waar specifieke informatie staat, namelijk:

Overzicht:

Op deze pagina is de volledige boomstructuur te zien. In de boomstructuur kunt u informatie inzien van een bepaald proces door met de muis op het gewenste proces te gaan staan. Hierna komt de informatie in de linker kolom in beeld.

Als u de informatie wilt zien van een ander proces hoeft u hier alleen maar met de muis op te gaan staan.

Het is ook mogelijk om het informatieveld vast te zetten, hiervoor kunt u op de pin klikken. De pin kunt u vinden in de balk tussen de procesboom en het informatieveld.  Als de pin blauw is, blijft het informatieveld staan. Het grijze icoon geeft aan dat het informatieveld niet vaststaat, als u op een ander proces gaat staan krijg u de onderliggende informatie te zien.

De informatie in de linker kolom kan ook weergegeven worden in een pop-up. Om de weergave hiernaar te veranderen klikt u op het volgende icoontje: Dit icoon kunt u vinden in de balk tussen de procesboom en het informatieveld.

De pop-up welke hierna in beeld komt, kunt u verplaatsen van locatie door te klikken en te slepen in het zwarte vak bovenin de pop-up. Het ‘pop-up venster’ kunt u groter maken door in de rechterhoek of aan de linker- of onderkant van het kader te slepen. Pas de maat hierna aan naar wens.

Wanneer u de informatie van het proces volledig wilt zien, klikt u op het proces zelf. Hierna krijgt u de informatie volledig in beeld. Als de procesnaam zwart is, dan is het proces beschreven in processtappen (flow). Is de tekst grijs dan is het proces niet in processtappen beschreven.

Flow:

De flow geeft het proces weer in processtappen met behulp van onze iconen. Op dit niveau is er net zoals op het overzicht niveau een informatieveld in de rechter kolom. Van de kolom kunt u, net zoals in het overzicht, een pop-up maken. Klik hiervoor op het volgende icoontje:

Aan de linkerkant van de pagina kan de weergave van de flow aangepast worden. De bovenste 2 knoppen geven de mogelijkheid om de verantwoordelijke afdeling en/of functie te tonen in de flow.

De onderste 4 knoppen passen de flow aan, hier kan je mee aangeven hoe de flow weergegeven moet worden.

Informatie:
Deze pagina geeft informatie over het geselecteerde proces. Op de pagina zijn de sjablonen te zien welke onder het proces vallen, welke rollen en/of functies en welke andere iconen er zijn gekoppeld.

Op deze pagina kunt u klikken op een icoon welke gekoppeld is aan het proces. Door er op te klikken wordt er een scherm getoond met informatie over dit icoon. Als u de informatie van het icoon groter wilt zien, klikt u in de overlay op de (zwarte) balk bovenin. U komt hierna in het veld van het icoon.

Verantwoordelijkheidsmatrix:
Onder ‘Verantwoordelijkheidsmatrix’ staat aangeven welke rol en/of functie verantwoordelijk is voor een bepaalde actie.

Rapport
Onder het kopje ‘Rapport’ zijn de verschillende rapporten te bekijken en uit te draaien.

Hoe verander ik de ‘Tree View’ in ‘Kolom View


In een categorie staat er rechtsboven een schuifje om de informatie in ‘Kolom View’ te zien. In deze weergave krijg je dezelfde informatie te zien als in de ‘Tree View’, de weergave is alleen anders.
Aan de linkerzijde staat het ‘organisatieniveau’, door hierop te klikken komt u op ’themaniveau’, vervolgens op ‘hoofdproces’ en tenslotte op ‘procesniveau’. Als u hierna een proces aanklikt, komt u in de flow weergave.

Aan de rechterkant staat, naast de processen, informatie over het proces geschreven.

Hoe wissel ik van project in de publisher?

Indien u ingelogt bent, zie u rechtsboven uw naam. Wanneer u over u naam navigeert, kunt u ‘Selecteer een ander project aanklikken’ U wordt doorverwezen naar een nieuwe pagina en hebt de mogelijkheid om een andere licentie en project te selecteren.

Discussieveld:

In de Publisher is het mogelijk om als gebruiker commentaar toe te voegen bij een bepaald icoon. Aan de rechterzijde is een icoon te zien met een chatbox. Door op dit icoon te klikken komt er een veld naar voren waar ‘commentaar’ achtergelaten kan worden.

In de instelling van de publisher (global settings) kunt u de commentaren bekijken.
Onder het kopje ‘Project versie’ klik je op de gewenste versie, na het selecteren hiervan krijgt u de commentaren te zien welke gemaakt zijn onder deze versie.

In het overzicht staat aangegeven waar de commentaren gemaakt zijn, welke gebruiker deze heeft gemaakt en wanneer deze gemaakt is.

Related Articles

Translate