Selecteer een pagina

Publisher views

Wat is een Publisher View?

Publisher views:

In de Advanced Publisher kunt u meerdere Publisher Views aanmaken. Dit houdt in dat u publicaties met verschillende inhouden en weergaven kunt delen met verschillende gebruikers. Elke Publisher View kan andere onderdelen uit uw project weergeven. Zo kunt u een publicatie op maat maken voor de controller die bijvoorbeeld informatie wil zien over risico’s die gekoppeld zijn aan alle organisatieprocessen, terwijl u voor de medewerkers van de financiële administratie enkel procesinformatie wil delen over de financiële processen. 

De Publisher views hebben een overzicht van de versies van het project. In de Publisher kan een publicatie van elke versie (ook concept versies) geopend worden.

View instellingen

Hier kunnen ook standaard instellingen aangepast worden per view.

U kunt hier ook aangeven waar de home knop naar dient te navigeren. De instellingen worden dynamisch weergegeven op basis van uw geselecteerde home knop.

 • Visual Navigator gedrag:

Onder deze instellingen vallen alleen instellingen voor de Visual Navigator (indien deze is gemaakt).

Hier kan de ’terug naar Publisher’ knop worden  in- en uitgeschakeld voor de Visual Navigator.

Ook de weergave van de direct links (oplichting en kleur voor de links) kunnen hier worden ingesteld.

U kunt hier ook aangeven hoe externe URL’s geopend moeten worden

 • Smart Navigator

Hier vindt u de instellingen voor de Smart Navigator.

 • Publisher gedrag

U kunt hier het gedrag van de Publisher instellen, waaronder hoe externe URL’s worden geopend en de weergave van de flow.

 • Google Analytics

Als deze instelling is ingeschakeld, kan de Publisher gekoppeld worden aan uw Google Analytics account via uw Google Analytics ID.

 • Comments

Comments kunnen voor een gehele view in- en -uitgeschakeld worden.

UI instellingen

Instellingen voor delen

Onder deze instelling bepaald u hoe de Publisher eruit ziet na het delen. Zo kunt de linker balk versimpelen, de hoofdbalk uitschakelen en meer.

Globale gebruikersinstellingen

Hier kunt u instellen hoe uw viewers de Publisher kunnen gebruiken. Zo kunnen ze enkel door navigeren bij een dubbele klik, een document icoon openen naar het bestand of vanuit een computer activiteit door navigeren naar een IT flow.

Ook kunt u onder dit kopje de overzicht weergave instellen naar kolom of boom structuur.

Toon elementen

Met Toon elementen kunt u bepalen wat u wilt laten zien in de view van uw processen

Na het selecteren van de gewenste elementen kunt u een publicatie delen die enkel de gekozen inhoud bevat.

Hoe stelt u Publisher Views in?
 • Onder uw inlognaam kunt u ‘Controlepaneel’ aanklikken.
 • Vervolgens klikt u in de linker balk op ‘Publisher Views’.
 • In dit kopje vindt u één standaard “Publisher View. U kunt nieuwe Publisher Views aanmaken door op het groene plusje te klikken.
 • Bij elke Publisher View kunt u onder ‘Detail’  de onderdelen voor uw view wijzigen.
 • Bovenin kunt u een naam geven  aan de ‘Publisher View”. Zo kunt u de verschillende Publisher Views van elkaar onderscheiden.
 • Als onderdelen aan/uit gezet zijn, klikt u onderaan op ‘View Opslaan’. Hierna is de view opgeslagen.

Indien een extra weergave niet juist is en verwijderd moet worden, klikt u op het ‘prullenbakje’. Als een weergave wel moet blijven bestaan, maar deze alleen (tijdelijk) niet beschikbaar moet zijn, zet je het vinkje in de kolom ‘Geactiveerd’ uit. Dit doet u door op het vinkje te klikken.

Als u een nieuwe standaard view wilt aanmaken klikt u bij het gewenste Project view op het vakje onder de kolom ‘Standaard’ of “Default” of schuift u het kopje ‘Gebruik als standaard View’ onder ‘Detail’ aan.

Related Articles

Hulp nodig?

Heeft u niet uw antwoord kunnen vinden?
Neem contact met ons op
Translate