Selecteer een pagina

Publisher views

Binnen de Publisher kunnen er verschillende instellingen aangepast worden. U kunt ervoor kiezen om 1 publicatie te maken voor uw organisatie, maar u kunt er ook voor kiezen om meerdere publicaties te maken via “Publisher views”.

In de Publisher omgeving kunnen stilistische aanpassingen worden gedaan om de publicatie van uw processen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw huisstijl. Daarnaast kunt u kiezen welke processen of de bijbehorende data elementen u al dan niet wilt tonen.

Voordat u aanpassingen gaat maken is het belangrijk om bekend te zijn met het “Publisher views” menu. Onder de “Publisher views” staan alle publicaties die u organisatie gemaakt heeft. In de Publisher kunt u dus meerdere Publisher views aanmaken. Zo kunt u Publisher views met verschillende inhouden en weergaven delen met verschillende gebruikers. Elke Publisher view kan andere onderdelen uit uw project weergeven. U kunt een publicatie op maat maken voor de controller die bijvoorbeeld informatie wil zien over risico’s die gekoppeld zijn aan alle organisatieprocessen, terwijl u voor de medewerkers van de financiële administratie enkel proces informatie wil delen over de financiële processen.

Iedere Publisher view bevat een overzicht van de versies van het project. Vanuit de gewenste Publisher view kan een publicatie van elke versie (ook concept- en oude versies) getoond worden.

Instellingen van de Publisher views

Voor iedere Publisher view kunt u kiezen voor een andere stijl en inhoud. Binnen de Publisher zijn er verschillende instellingen waarmee de stijl en inhoud aangepast kan worden. Als u begint met het aanpassen van een View dan ziet dit er als volgt uit:

U kunt als eerste de View een naam geven. Daarna volgen de globale instellingen van uw View. U moet een keuze maken uit een home knop, een taal, of dit een actieve View is en of u deze View als standaard View wil inzetten. De eerste View die automatisch door Sensus aangemaakt is, staat altijd als geactiveerd en als standaard view ingesteld. De instelling taal bepaald welke standaard taal er geselecteerd is bij het openen van de View. 

De home instelling bepaald voor een groot gedeelte hoe de publicatie eruit komt te zien. Binnen Sensus zijn er nu 4 verschillende publicaties waaruit u kunt kiezen:
 
– Dashboard 
Smart Navigator
Visual Navigator
– Processen

Afhankelijk van de gekozen home instelling zijn er verschillende aanpassingen mogelijk binnen de Publisher. Vanuit Sensus staat de Smart Navigator standaard ingesteld, maar deze kan dus worden gewijzigd. De instellingen van uw `Publisher View staan hieronder verder uitgelegd. 

Instellingen van de view

Binnen de Publisher zijn er 4 verschillende knoppen waarin de instellingen van de Publisher views aangepast kunnen worden. De inhoud van deze knoppen verandert afhankelijk van de gekozen home instelling. Hieronder zal er per knop behandelt worden wat de instelling inhoud.

View instellingen

Bij View instellingen kunnen de standaard instellingen omtrent de View aangepast worden. Deze instellingen veranderen dynamisch afhankelijk van welke homeknop er is geselecteerd. 

Publisher gedrag

In deze instellingen kan het gedrag van de View aangepast worden. Welke flow wilt u als standaard selecteren, welke standaard informatie layout, wilt u de icoonnummers tonen etc.

Discussie

Onder deze instelling is het mogelijk om de discussie functionaliteit voor de gehele view aan of uit te zetten. Door het discussie veld aan te zetten, hebben uw medewerkers de mogelijkheid om commentaar te geven op het beschreven proces.

Google analytics

Google Analytics kan gekoppeld worden aan uw publicaties waardoor u statistieken bij kunt houden over de weergaven van de publicatie. Zie dit artikel voor meer informatie

Toon elementen

U kunt in het Toon elementen menu gemakkelijk elementen aan en uitzetten per View. Na het selecteren van de gewenste elementen kunt u een publicatie delen die enkel de gekozen inhoud bevat.

UI-instellingen

Wanneer de gebruiker Dashboard, Visual Navigator of Processen als home knop geselecteerd heeft dan wordt het onderdeel UI instellingen beschikbaar gemaakt. Onder UI instellingen kunnen er wijzigingen gemaakt worden omtrent de UI. Zowel het gedrag als de de look en feel van de view kunnen aangepast worden. 

Instellingen delen

Onder deze instelling bepaald u hoe de Publisher eruit ziet na het delen. Zo kunt de linker balk versimpelen, de hoofdbalk uitschakelen, het kruimelpad verbergen etc.

Tabs gedrag in deelvenster

Onder deze instellingen kan de gebruiker bepalen welke tabs er in het deelvenster van de flow wordt getoond.

In bijgaand voorbeeld ziet u de verschillende tabs van het deelvenster proces.

Globale gebruikersinstellingen

Hier kunt u instellen hoe uw viewers de Publisher kunnen gebruiken. Ook kunt u onder dit kopje de overzicht weergave instellen naar kolom of boomstructuur.

Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de Publisher (i.e. niet de Visual Navigator en Smart Navigator).

Thema’s

Onder de instelling Thema’s kan de gebruiker thema instellingen aanpassen binnen het project. Ook deze instelling zullen dynamisch veranderen afhankelijk van de geselecteerde home knop.

Thema’s geeft u de mogelijkheid om de Publisher aan te passen naar uw smaak:

  • De donkere modus zoals de naam al laat weten, maakt het lichte uiterlijk van de Publisher donker.
  • De compacte weergave haalt alle tussenruimte weg uit de Publisher.
  • Het gebruiken van scherpe randen maakt alle hoeken in de Publisher puntig
  • Wanneer u vetgedrukte tekst activeert wordt de tekst in de Publisher dik gedrukt.
  • U kunt nu ook het lettertype, de letterkleur en achtergrondkleur wijzigen.

Related Articles

Translate