Selecteer een pagina

Visual Navigator

Visual Navigator

Het menu voor het bewerken van de Visual navigator kunt u openen door in de menubalk van de Sensus BPM Designer op  “Publisher” te klikken. U kunt hierna Visual Navigator aanklikken. De eerste keer dat u de Publisher opent zullen er nog geen startschermen of Direct Links aanwezig zijn.

 • Linker kolom: links in beeld wordt een overzicht van alle aangemaakt schermen weergegeven. U kunt hier een scherm toevoegen, verwijderen of selecteren om te wijzigen.
 • Bewerkingsgebied: het middengedeelte van het menu geeft de aangemaakte en geselecteerde schermen weer. Hier ziet u de achtergrondafbeelding en kunt u velden aanmaken om te koppelen aan bijvoorbeeld Direct Links;
 • Knoppenbalk veldenselectie: tussen de linker kolom en de schermweergave bevindt zich de knoppenbalk om velden aan te maken in een scherm. Klik en sleep een veld vanuit de knoppenbalk naar het bewerkingsgebied om een veld toe te voegen;
 • Item kenmerken kolom: de rechter kolom van het menu geeft de informatie van een geselecteerd item weer. In dit veld geeft u ook aan welk type link de kolom moet zijn.
 • Toepassen/ Annuleren knoppen: om de aangemaakte publicatieoverzichten op te slaan, klikt u rechts boven in beeld op Toepassen. Klik op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken en de editor af te sluiten.
Schermen toevoegen in de Publisher

Alhoewel Direct Links ook gebruikt kunnen worden zonder deze aan velden in schermen te koppelen, komt de ware kracht van deze publicatiemogelijkheid pas naar voren als de links in combinatie met gepersonaliseerde overzichten worden toegepast.

Om een nieuw overzicht te kunnen bewerken is het allereerst van belang om een nieuw scherm aan te maken. Vervolgens kunt u voor dit scherm elke willekeurige afbeelding toevoegen als basis voor uw procesoverzicht. Zo kunt u bijvoorbeeld een indeling op basis van primaire, secundaire of tertiaire processen aanbieden in de publicatie, maar ook een combinatie van processen, documenten, verantwoordelijken en andere projectcomponenten op één pagina uitwerken.

Om een nieuw scherm toe te voegen gaat u als volgt te werk:

 • Open een project waarvoor u een publicatie wilt klaarmaken in de Sensus BPM Designer;
 • Klik nu in de menubalk op Publisher en hierna op Visual Navigator. Het editor menu verschijnt in beeld;
 • Klik in de linker kolom op het plusje;
 • Er wordt een nieuw scherm aangemaakt, die ook wordt weergegeven in de lijstweergave in de linker kolom;
 • Het scherm is nu nog leeg. Rechts in beeld kunt u het scherm een naam geven (bijvoorbeeld ‘Home’ voor het scherm dat u als openingspagina wilt gebruiken);
 • Klik rechts in beeld achter ‘Afbeelding’ op Bladeren.
 • U kunt nu een afbeelding selecteren. Aangeraden wordt om afbeeldingen in .png opmaak te gebruiken.
 • Klik op Open. De geselecteerde afbeelding verschijnt nu in het bewerkingsgebied van de editor.
 • Indien u dit scherm als startscherm wilt gebruiken, vinkt u rechts in beeld de optie Startscherm.
 • Als u aan de vrije ruimte om de afbeelding heen nog een kleur wilt toekennen, selecteert u deze kleur in de rechterkolom.

Het eerste scherm is nu toegevoegd. U kunt nog meer schermen toevoegen door op dezelfde manier te werk te gaan als hierboven beschreven. Later wordt uitgelegd hoe deze schermen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Na het toevoegen van één of meerdere schermen en Direct Links in de Publisher is de volgende stap om de navigatie naar deze Direct Links, andere schermen en naar webpagina’s in te richten. In de Visual Navigator kunt u hiervoor velden aanmaken. Deze velden kunt u vervolgens aan bovengenoemde items koppelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen velden.

Eerst voegt u een vorm toe welke het icoon moet hebben, een cirkel of een vierkant/rechthoek. Hierna selecteert u welke type link het veld dient te zijn. Dit doet u in de rechterkolom. U heeft keuze uit de volgende typen links:

Scherm:

Sleep een veld (vierkant of cirkel) naar middelste kader.

Door met de linkermuisknop te klikken en slepen kunt u het aangemaakte veld op de juiste positie in het scherm plaatsen. U kunt de afmetingen aanpassen door de hoeken van het veld aan te klikken en verslepen.

Selecteer in de rechterkolom het linktype “scherm”, hierna kunt u onder het kopje “geselecteerd scherm” aangeven naar welk scherm doorgelinkt dient te worden.

Vul eventueel een korte toelichting in. Het veld is nu gekoppeld aan een ander scherm.

Notitie: denk eraan om, indien gewenst, ook een verwijzing vanuit het tweede scherm terug naar het eerste scherm aan te maken.

Direct link:

Om een direct link toe te voegen sleept u een veld naar middelste kader

Door met de linkermuisknop te klikken en slepen kunt u het aangemaakte veld op de juiste positie in het scherm plaatsen. U kunt de afmetingen aanpassen door de hoeken van het veld aan te klikken en verslepen.

Selecteer het veld door erop te klikken in de linker kolom.

Selecteer in de rechterkolom het linktype “Direct Link”, hierna kunt u onder het kopje “geselecteerde link” aangeven naar welke direct link er doorgelinkt dient te worden.

Zoekveld:

Als u een zoekveld toe wilt voegen sleept u een kader naar het middelste veld.

Door met de linkermuisknop te klikken en slepen kunt u het aangemaakte veld op de juiste positie in het scherm plaatsen. U kunt de afmetingen aanpassen door de hoeken van het veld aan te klikken en verslepen.

Selecteer het veld door erop te klikken in de linker kolom.

Selecteer in de rechterkolom het linktype “zoekveld”, hierna kan de gebruiker van de visual navigator zoeken naar specifieke informatie.

URL veld:

Voor het toevoegen van een url veld sleept u een veld naar middelste kader

Door met de linkermuisknop te klikken en slepen kunt u het aangemaakte veld op de juiste positie in het scherm plaatsen. U kunt de afmetingen aanpassen door de hoeken van het veld aan te klikken en verslepen.

Selecteer het veld door erop te klikken in de linker kolom.

Selecteer in de rechterkolom het linktype “URL veld”, hierna kunt u onder het kopje “Link” de gewenste url plaatsen. De gebruiker wordt doorverwezen naar de pagina bij het aanklikken van het veld tijdens het gebruiken van de Visual Navigator.

Related Articles

Translate