Selecteer een pagina
  1. Home
  2. Sensus BPM Designer
  3. Extra's
  4. Icoon nummering aanpassen

Icoon nummering aanpassen

De volgorde van tekstuele beschrijvingen van het proces wordt voor Word en PDF rapportages bepaald door de nummering van de iconen. De flow-opbouw in de Sensus web applicatie wordt gebaseerd op de volgorde van aanmaken tijdens het modelleren van processen. Bij andere categorieën (Afdelingen & Functies etc.) wordt de volgorde bepaald op basis van de hiërarchie in het organogram.

Indien de volgorde van iconen toch niet logisch lijkt (bijvoorbeeld na tussenvoegen van een icoon in een reeds bestaand proces), kan er in de menubalk boven het canvas op de optimaliseerknop worden geklikt. De Iconen worden dan opnieuw genummerd, gebaseerd op de procesflow van boven naar beneden in de canvasweergave.

Het kan echter wenselijk zijn om de volgorde van toelichtingen in een rapportage aan te passen, zonder dat de procesflow daarbij verandert. Bijvoorbeeld wanneer de beschrijvingen van acties elkaar op moeten volgen, zonder tussendoor een beschrijving van een invoerdocument te plaatsen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een combinatie van verschuiven van iconen via de boomstructuur. De nummering van de iconen wijzigt dan waardoor de toelichtingen van de activiteiten in een andere volgorde in de Word export komen te staan zonder dat de flow zelf wijzigt.

Voorbeeld:

Er is een flow beschreven, waarbij één activiteit wordt ondersteund door een invoerdocument en als resultaat ook een uitvoerdocument levert. De (gedeeltelijke) procesflow wordt in het canvas en de boomstructuur als volgt weergegeven:

In de rapportage worden nu eerst invoerdocument prijslijst (2), dan computeractie Opstellen nieuwe prijslijst(3), en vervolgens Nieuwe prijslijst (4), beschreven:

De beschrijver wil echter, ter verduidelijking van de opvolging van activiteiten, dat icoon 3 direct ná icoon 1 (Bepalen prijs en -beleid) wordt toegelicht. Daarna dient pas het invoerdocument te worden toegelicht.

Hiervoor kan het volgende worden gedaan:

  1. Klik in de boomstructuur links in beeld van de web applicatie interface het proces open (met het pijltje), zodat de activiteiten te zien zijn.
  2. Sleep nu invoerdocument 4 onder computeractie 5 (met linkermuisknop op klikken en muisknop ingedrukt houden tijdens verslepen).
  3. De nummering van de boomstructuur zal nu worden aangepast. Icoon 4 wordt icoon 5 en vice versa.
  4. Het resultaat moet er nu als volgt uitzien voor de canvasview en de boomstructuur:

In de rapportage zal nu, op basis van de nieuwe nummering, de computeractie eerst worden toegelicht en daarná pas invoerdocument Prijslijst (3):.

De nummering van de iconen in de procesflow is nu wel enigszins onlogisch. In principe is deze nummering ook alleen bedoeld voor de opbouw van de flow via de software. Indien gewenst kan voor de grafische flowweergave de nummering worden uitgezet in het export menu.

Related Articles

Hulp nodig?

Heeft u niet uw antwoord kunnen vinden?
Neem contact met ons op
Translate