Selecteer een pagina

Word rapportages

Met deze optie kunt u van specifieke items uit uw project een Word rapportage genereren. De werking van dit exportmenu is hetzelfde als die voor PDF rapporten. Niet beschikbaar in Word rapportages zijn:

 • mixed flowrapporten;
 • functie-taken overzichten.

 

Met behulp van de Word export  optie kunt u een rapport genereren van specifieke onderdelen van uw project. Dit rapport kan bijvoorbeeld een gedetailleerde uiteenzetting van één of meerdere processen bevatten, maar kan ook worden gebruikt om een functie-taken overzicht te creëren.

 

Om een Word rapport te genereren gaat u als volgt te werk:

 1. Open het export menu door in de menubalk onder ‘Export’ op ‘Word’ te klikken.
 2. Het export menu verschijnt nu in beeld. De interface van dit menu bestaat uit de volgende onderdelen:
 • De linker kolom toont de componenten van uw project. Deze werkt hetzelfde als de treeview weergave in de modeler.
 • Direct daarnaast wordt een overzicht getoond van alle datavelden die in het project zijn aangemaakt (alléén beschikbaar in uitgebreide versies van de Sensus BPM Designer).
 • Aan de rechterkant van de interface ziet u de rapport-instellingen. Hier kunt u specifieke instellingen van de rapportage wijzigen.
 • Bovenaan in het menu vindt u de knoppen om een project op te slaan / te exporteren. Ook staan hier verschillende tabs om een andere rapportagevorm te selecteren.

 

 1. Selecteer aan de linkerkant in de treeview één of meerdere items om te exporteren. Om een Thema, Hoofdproces, Proces in de rapportage op te nemen, selecteert u deze door het vinkje voor het gewenste item aan te vinken.
 2. In het midden van het scherm kunt u specifieke datavelden selecteren om aan het rapport toe te voegen. Wanneer u items uit een andere categorie wilt mee-exporteren (bijvoorbeeld Afdelingen en Functies), zullen de datavelden voor deze items worden getoond wanneer u links in de interface deze categorie selecteert.
 3. Stel nu rechts in het menu in hoe de rapportage wordt vormgegeven. De beschikbare opties zijn:
 • View: In het drop-down menu onder deze optie kunt u kiezen of u wel of geen flow in de rapportage wilt opnemen en zo ja, welk flowtype (zoals bijvoorbeeld horizontale of verticale swim lanes);
 • Header: Selecteer hier welk logo en welke koptekst er in de rapportage worden getoond;
 • Details: Wanneer u een flow in het rapport wilt opnemen, kunt u hier aangeven of de volgnummers en verantwoordelijke afdeling en functie worden getoond. Ook kunt u aangeven of u bijvoorbeeld handelingen wilt exporteren;
 • Layout: Geef hier aan of de procesflows over één of meerdere pagina’s worden verdeeld;
 • Formaat: selecteer hier of de rapportage op A3 of A4 formaat wordt aangemaakt;
 • Afdrukstand: Kies hier een staande of liggende afdrukstand.

 

 1. Klik op Exporteer om een Word rapport te genereren.

 

Related Articles

Hulp nodig?

Heeft u niet uw antwoord kunnen vinden?
Neem contact met ons op
Translate