Selecteer een pagina

Niveau’s en iconen

De Sensus-methode® bestaat uit de volgende niveaus:

Organisatie Het geheel van georganiseerde activiteiten en organisatieprocessen
Thema Een verzameling van hoofdprocessen rond een gemeenschappelijk thema
Hoofdproces Een verzameling van processen rond een gemeenschappelijk hoofddoel
Proces Een afgerond geheel van opeenvolgende activiteiten met een gemeenschappelijk einddoel
Actie Activiteit Bouwsteen voor de totale beschrijving van processen; op dit niveau worden de iconen gebruikt
Handeling Handeling Gedetailleerde beschrijving van een onderdeel van een activiteit; wordt alleen gebruikt bij het maken van werkinstructies en handleidingen

De Sensus-methode maakt gebruikt van de volgende acht iconen:

(Dit overzicht is geen volledige beschrijving van de methode. Dit is slechts bedoeld als geheugensteuntje voor gebruikers)

Actie Actie Een Actie betreft alle handelingen die door een persoon worden uitgevoerd. Een Actie bevat een werkwoord en zelfstandig naamwoord en ze kost tijd.
Computeractie Computeractie Een Computeractie is een actie (kost tijd, bevat werkwoord/zelfstandig naamwoord) waarbij een specifieke computerapplicatie wordt gebruikt.
Invoerdocument Invoerdocument Een Invoerdocument is een papier of een computer-bestand met een zekere status, dat informatie bevat. Het is nodig om een Actie te kunnen uitvoeren, en kan dus input zijn voor die Actie.
Uitvoerdocument Uitvoerdocument Een Uitvoerdocument is ook papier of een bestand met informatie, maar dan als resultaat van een Actie of een Proces.
Keuze Keuze Een Keuze is een kruispunt in de procesbeschrijvingen. Een Keuze wordt kort geformuleerd, eindigt op een vraagteken en moet beantwoord kunnen worden met ‘ja’ en ‘nee’.
Aanleiding-en-resultaat Aanleiding/Resultaat Een Aanleiding / Resultaat geeft de start of het resultaat van een proces of actie aan, niet zijnde een document.
Archief Archief Een Archief is een voorwerp of meubelstuk (tastbaar) of een opslagmedium of een plek daarop (digitaal) waarin/waarop documenten worden bewaard.
Procesverwijzing Procesverwijzing Een Procesverwijzing is het koppelstuk waarmee verschillende processen aan elkaar verbonden worden.
Translate