Documentpaden wijzigen

Documenten verhuizen naar een andere map of schijf Wanneer de documenten verhuizen naar een andere server of naar een andere map is het niet nodig om voor alle bestanden de paden handmatig te veranderen. Er zijn 2 oplossingen voor: Ga naar Projectinstellingen –> Projectcontrole. Hierin wordt onder Documenten extern aangegeven welke bestanden […]

Documenten en bestanden

Klik op de Documenten tab links op het scherm. Zo komt u in het Documentenveld. Het Documentenscherm is op dezelfde manier ingedeeld als het Processenscherm. Links vindt u de boomstructuur en rechts het canvas met de inhoud van het geselecteerde onderdeel in de boomstructuur.   Documenten en bestanden invoeren Er […]